nervos

Celule nervoase

Unitățile funcționale ale sistemului nervos sunt milioanele de celule nervoase interconectate denumite neuroni. Funcția lor este oarecum asemănatoare cu cea a circuitelor dintr-un aparat electric complex: ele preiau semnalele dintr-o parte a sistemului nervos și le transmit alteia, unde ele pot fi retransmise altor neuroni pentru a determina o anumită acțiune. Neuronii sunt clasificați în trei tipuri, în raport cu funcția lor: neuroni senzitivi, care transmit informația de la organele de simț ale corpului la sistemul nervos central; neuroni integrativi (interneuroni), care proceseaza informația primită; neuroni motori, care inițiază acțiunile voluntare și involuntare.

Neuronii au diferite forme și mărimi, dar toți au aceeași structură de bază. Au un nucleu central situat într-o porțiune aproximativ sferică a neuronului numită corp celular. Din corpul celular se desprind un număr de prelungiri fine, rarnificate. Acestea sunt denumite dendrite. Din celula se desprinde o fibră unică, lungă, denumită axon, principala fibră care asigură conducerea semnalului într-un nerv. La extremitatea sa, axonul se divide și el într-un număr de ramificații, fiecare terminându-se cu mici butoni. Fiecare buton se gasește în imediata apropiere a unei dendrite de la un alt neuron, fară a o atinge de fapt. Acest spațiu este denumit sinapsă, prin care mesajele sunt transmise de catre substanțe chimice numite mediatori neuronali. Fiecare neuron este delimitat de un perete subțire, semipermeabil care are un rol important în transmiterea impulsurilor. Impulsurile sunt declanșate întotdeauna de excitarea uneia sau a mai multor din dendritele neuronului și sunt trimise către corpul celulei. De aici se propagă de-a lungul axonului. Pentru a mari viteza de transmitere a semnalelor, mulți axoni au un înveliș de mielină.

Când un semnal atinge butonii axonului, acesta poate, în anumite împrejurări, să traverseze sinapsele către dendritele unui alt neuron adiacent și astfel să se propage în continuare. Neuronii nu sunt singurele tipuri de celule care se întalnesc în sistemul nervos. Celulele denumite nevroglii sau celule gliale sunt prezente în număr mare în sistemul nervos central, iar celulele Schwann se gasesc in cel periferic, ambele tipuri leagă, protejează și hrănesc și, de asemenea, oferă suport neuronilor.