omenesc

Corpul omenesc

Anatomia omului este studiată în general prin observarea multiplelor și variatelor organe ale corpului. Multe dintre acestea pot fi grupate laolaltă în diferite sisteme, pe baza modului în care unele organe și structurile asociate lor acționează împreună pentru a îndeplini funcțiile specifice ale organismului. În final, toate sistemele — și celulele minuscule care sunt componentele de bază ale tuturor organelor și țesuturilor — sunt implicate în menținerea sănătății și a unei stări de echilibru intern ale organismului în prezența unor factori constant variabili.

Organele

Prin structură se înțelege modul în care anumite elemente sunt puse laolaltă pentru a forma organe. În cazul corpului uman se poate vorbi despre această structură enorm de complicată având în vedere elementele ei de bază și considerând modul în care se potrivesc împreună. Acesta este, în esență, obiectul de studiu — descrierea formei și a planului de organizare a corpului.